Tuesday’s Modesto area sports scores

September 11, 2018 05:42 PM