Monday’s Modesto area sports scores

September 10, 2018 04:50 PM