Modesto Nuts top Stockton to split four-game series

April 20, 2017 08:17 PM