Chevron donates $2.5M against Democrats

November 03, 2012 07:06 PM